Vodenje in priprava velikih razvojnih projektov v kmetijstvu
Priprava vavĨerjev
Vodenje in priprava RRI razvojnih projektov v gospodarstvu