Projekt EIP travinje ++ obravnava področje zagotavljanja boljše voluminozne krme s travinja in se nanaša na tematiko tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin.

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rdeča nit celotnega projekta bo potekala na področju modernizacije in digitalizacije postopkov načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in dodajanja vrednosti lesu in sicer skozi celotno gozdno-lesno verigo