Zgibanka POMEN PRIDELAVE KAKOVOSTNE KRME S TRAVINJA ZA PRIREJO MLEKA

Zgibanka POMEN RODOVITNOSTI TAL ZA KAKOVOST TRAJNEGA TRAVINJA

Zgibanka NAČINI IZBOLJŠANJA TRAVNE RUŠE Z DOSEJAVANJEM KAKOVSTNIH TRAV IN DETELJ

Zloženka Projekt TRAVINJE ++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic.

Zaključno poročilo EIP projekta Travinje++

Poročilo o zbranih podatih in analitiki

Podporna aplikacija Travinje++

Dostopna tukaj.

Navodila za uporabo in poročilo izgradnje aplikacije