V drugem šestmesečju smo uspeli izvesti naloge, ki so bile predvidene v prvem šestmesečju, pa zaradi objektivnih okoliščin (covid ukrepi) niso bile izvedljive. Konzorcij se je glede problematike in ponovne ponastavitve projekta zbral in se dogovoril glede izvedbe nalog v spremenjenem urniku. Uspeli smo dobaviti travne mešanice v Slovenijo, vključno s težko dobavljivimi ekološkimi semeni. Slovenski trg žal ne premore takih mešanic, prav tako posamezne komponente predvidenih travnih mešanic niso dobavljive, slovenski ponudniki so se slabo odzivali na zahtevo po ponudbah. Trg se je na covid ukrepe odzval izredno kaotično, težave so se pojavile predvsem v logistiki in ukrepih organizacij, ki so narekovale, da ljudje ostanejo doma. Po ponovni nastavitvi projekta je bila predvidena ponovna priprava in setev v pozno poletnem oz zgodnje jesenskem času. To obdobje po tretji oz četrti košnji je bilo v nasprotju z načrtovanim pomladanskim obdobjem se je na koncu pravzaprav izkazalo kot idealno. Topla in vlažna zgodnja jesen je omogočila uspešno pripravo in večinoma uspešno sejanje travnih mešanic na vseh KMG. Nekaj težav se je pojavilo pri KMG, ki so imela zaradi letošnjih poplav izrazito mokro prst. Precej je bilo tudi odvisno kje na teritoriju Slovenije se je KMG nahajal, saj so bile razmere ponekod bistveno boljše. Takojšnje rezultate smo lahko v nekaj tednih zaznali na KMG Gantar (Gorenjska) in KMG Planika (Primorska) ter KMG Per (Osrednjeslovenska), kjer so bili prvi rezultati najbolj obetajoči in se so se mešanice zelo dobro prijele. Sledita KMG Turnšek (Štajerska – Celjska) in KMG Trbanc (Dolenjska), ki sta imela nekaj težav na parcelah, kjer je zaradi padavin in poplav zastajala voda. Po prvih vtisih je najmanj obetajoči neposredni rezultat setve na KMG Miklič, kjer je bila zaradi velike količine padavin prst najbolj razmočena, vendar so bile k sreči temperature ustrezne. Ocenjujemo, da so bile razmere ob setvi bistveno boljše kot spomladi, zato se nadejamo, da bomo imeli dovolj vzorčne površine za ustrezno nadaljevanje projekta in izpolnjevanje projektnih ciljev. Učinek bomo spremljali v naslednjih obdobjih. Ob vsaki setvi so bili vedno prisotni predstavniki trikotnika znanja, ki so tudi spremljali postopek. Za načrtovanje procesa smo pripravili za vsak partnerski KMG tudi lasten KMG načrt, ki opredeljuje vse parametre KMG, gnojilni načrt, analizo, lokacije, pripravo ruše in predvidena lokacija posamezne mešanice. V preizkusu je vsak KMG sejal 3 mešanice, ki so bile izbrane na podlagi lokacije, podnebnih dejavnikov in načina oz intenzivnosti pridelave. Vsaka lokacija mešanice je označena z informativno tablo, zaradi enostavnejšega izvajanja pa so mešanice vezane na parcelo, saj bi mešanje posevka na posamezni parceli lahko močno zmedlo samo analizo. Postopek izvajanja KMG načrta je bil ob pripravi in setvi tudi upoštevan ter zabeležen.

V tem obdobju se je izvedla priprava načrta informacijske rešitve, sledi priprava parametrizacije v skladu s potekom priprave vzorčnega modela zajema. Izvedene so bile 2 diseminacije projekta, ena na dogodku o delovanju operativnih skupin, za katero smo pripravili tudi 11 minutno video gradivo, ter mednarodna konferenca Vivus, ki jo je organiziral partner BC Naklo, kjer je bil projekt predstavljen in kjer je KGZ Kranj tudi predstavil prve izsledke projekta, ki je požel kar nekaj zanimanja. Osvežili smo tudi spletno predstavitve projekta z posameznim gradivom, ki smo ga zbrali tekom izvajanja projekta.